Myönnetyt apurahat

Lista Säätiön myöntämistä apurahoista 2011–2024

2024

 • FT, TT Tero Alstolalle 950 euroa Handbook of the Exile -teoksen taittokustannusten
  kattamiseen
 • TT Emil Antonille 950 euroa kansainvälisessä Rencontre Assyriologique Internationale
  -konferenssissa pidettävän esitelmän valmistamiseen ja Irakin assyrialaisalueille
  suuntautuvaan matkaan
 • FM Aino Haavistolle 800 euroa nuolenpäätyöpajojen järjestämiseen kouluissa osana
  historian oppitunteja ja 150 euroa säätiön nettisivujen ylläpitämiseen ja päivittämiseen
 • Prof. Saana Svärdille ja työryhmälle 500 euroa 69 ème Rencontre Assyriologique
  Internationale -konferenssin järjestämiseen Helsingissä 8.-12.7.2024
 • FM Repekka Uotilalle 650 euron matka-apuraha nuolenpäätekstien kollatioimiseen
  British Museumissa

2023

 • FM Aino Haavistolle 150 euroa Suomen assyriologisen tutkimuksen säätiön verkkosivujen ylläpitoon ja päivittämiseen ja 650 euroa nuolenpäätyöpajojen järjestämiseen kouluissa osana historian oppitunteja
 • FM Iikka Hauhiolle 999 euroa Assyrian valtionarkistot –projektin uuden julkaisuohjelmiston viimeistelyyn.
 • FT Mikko Luukolle 4000 euroa State Archives of Assyria -sarjan 23. osan viimeistelyyn
 • M.A. Samuel Reinikaiselle 500 euroa kivinäytteiden keräämiseen Pohjois-Irakista kokeellisiin käyttöjälkianalyyseihin (matka-apuraha)
 • FM Kaisa Åkermanille 999 euroa muinaisessa Assyriassa tapahtuvan romaanin kirjoittamiseen

2022

 • TT, FM Emil Anton, 500 euroa osallistumiseen Symposium Syriacum -konferenssiin Pariisissa heinäkuun alussa ja 450 euroa arvioivan artikkelin kirjoittamiseen viime vuonna julkaistusta Assyria A.D. –dokumentista
 • FM Aino Haavisto, 500 euroa Suomen assyriologisen tutkimuksen säätiön verkkosivujen ylläpitoon ja päivittämiseen ja siitä aiheutuviin kuluihin.
 • Opiskelija Caro Liikanen, 500 euroa osallistumiseen FIMEn ja ANEEn järjestämään konferenssiin “The Changing and Enduring Face of the Ancient Near East” Beirutissa elokuun lopussa
 • FT Mikko Luukko, 4000 euroa State Archives of Assyria -sarjan 23. osan (“Supplement”) toimittamiseen ja julkaisemiseen sekä painettuna kirjana että internetissä

2021

 • Emil Anton 1000 euroa tutkimusartikkelin kirjoittamiseen assyrialaisen jatkuvuuden aihepiiristä
 • Elisa Rautioaho 1000 euroa CNA-tietokannan päivittämistä varten
 • Joanna Töyräänvuori 1500 euroa suomalaisen assyriologisen tutkimuksen julkistamiseen ja popularisointiin yleistajuisen kirjan muodossa
 • Aino Haavistolle Suomen assyriologisen tutkimuksen säätiön verkkosivujen ylläpitoon ja päivittämiseen

2020

Tiedot tulossa

2019

Tiedot tulossa

2018

 • HuK Aino Haavistolle Suomen assyriologisen tutkimuksen säätiön verkkosivujen ylläpitoon ja päivittämiseen
 • FM Kaisa Åkermanille 1000 euroa muinaisessa Assyriassa tapahtuvan romaanin viimeistelyyn

2017

 • HuK Aino Haavistolle 800 euroa LaTeX-pohjan kirjoittamiseen Assyrian valtionarkistot –projektin uuteen julkaisuohjelmistoon
 • FM Joonas Hirvoselle 800 euroa assyriologisen tekstikurssin pitämiseen Leipzigin yliopistossa talvilukukaudella 2017/2018
 • FM Ilmari Karoselle 900 euroa Assyrian valtionarkistot –projektin uuden julkaisuohjelmiston kehitystyön koordinointiin, käyttöliittymän dokumentointiin ja GitHub-repositorion luomiseen
 • FM Lauri Mäntylälle 900 euroa Assyrian valtionarkistot –projektin nuolenpääfonttien modernisointiin
 • M.Sc., fil. yo. Elisa Rautioaholle matka-apurahana 500 euroa osallistumiseen dos. Sanna Aron johtamaan ekskursioon Istanbulin arkeologiseen museoon elokuussa 2017
 • FM Aleksi Sahalalle 900 euroa Assyrian valtionarkistot –projektin nuolenpäätulostusohjelmien uudelleenkirjoittamiseen Python 3 –kielellä
 • Fil. yo. Repekka Uotilalle matka-apurahana 500 euroa osallistumiseen dos. Sanna Aron johtamaan ekskursioon Istanbulin arkeologiseen museoon elokuussa 2017
 • FM Kaisa Åkermanille 1000 euroa muinaisessa Assyriassa tapahtuvan romaanin kirjoittamiseen

2016

 • FM Jouni Harjumäelle ja fil. yo. Aino Haavistolle kummallekin 900 euroa nuolenpääkirjoitusta ja muinaisen Lähi-idän kieliä esittelevän tietokirjan kirjoittamiseen
 • FM Joonas Hirvoselle 1400 euroa artikkelin ”Animals and Demons: an expression of social dichotomy” kirjoittamiseen teokseen Animals in Mesopotamia
 • FM Aino Hätiselle matka-apurahana 500 euroa osallistumiseen 62e Rencontre assyriologique internationale -konferenssiin Philadelphiassa, jossa pitää esitelmän
 • FT Sanae Itolle 2000 euroa väitöskirjan editointiin julkaistavaksi SAA Studies -sarjassa ja avustamiseen SAA 21:n (The Correspondence of Assurbanipal, Part 1) editoinnissa
 • FM Lauri Mäntylälle matka-apurahana 400 euroa osallistumiseen ICAANE-konferenssiin Wienissä (esitelmä) ja 400 euroa ekskursioon etelä-Turkissa
 • M.Sc., fil. yo. Elisa Rautioaholle matka-apurahana 500 euroa osallistumiseen Etelä-Turkin arkeologisten kohteiden ja museoiden ekskursioon
 • TM Timo Tekoniemelle 300 euroa artikkelin ”Muinaisen Mesopotamian eläinsuhde Gilgamesh-eepoksen näkökulmasta” kirjoittamiseen

2015

 • FM Jouni Harjumäki, 800 euron apuraha babylonian kielen alkeisoppikirjan viimeistelyyn ja 500 euron apuraha peruskurssille hankittavan opiskelija-avustajan palkkioon
 • FT Mikko Luukko ja Dr. Greta Van Buylaere, 1000 euron matka-apuraha viikon työskentelyyn British Museumissa kesä-syyskuussa 2015
 • FM Lauri Mäntylä, 500 euron matka-apuraha osallistumiseen Oymaağaç Höyükin arkeologisiin kaivauksiin Turkissa kesällä ja syksyllä 2015
 • FM Aleksi Sahala, 500 euron apuraha sumerin oppimateriaalin ”Johdatus sumerin kieleen” saattamiseen julkaisukuntoon.

2014

 • Hum. kand. Jouni Harjumäelle 2000 euroa babylonian kielen alkeisoppikirjan kirjoittamiseen
 • Hum. kand. Joonas Hirvoselle 800 euroa pro gradu -työn viimeistelyyn
 • FM Aino Hätiselle matka-apurahana 500 euroa Oxfordin OPCA-konferenssissa pidettävään esitelmään
 • M.A. Sanae Itolle 2000 euroa väitöskirjan viimeistelyyn
 • FM Lauri Mäntylälle matka-apurahana 500 euroa Baselin ICAANE-konferenssissa pidettävään esitelmään
 • Hum. kand. Aleksi Sahalalle 1250 euroa sumerin kielen kurssimateriaalin laatimiseen

2013

 • Hum. kand. Jouni Harjumäelle 1500 euroa babylonian kielen alkeisoppikirjan kirjoittamiseen
 • FM Aino Hätiselle matka-apurahana 400 euroa työskentelyyn British Museumissa
 • M.A. Sanae Itolle 1500 euroa väitöskirjahankkeeseen ”Royal Image and Political Thinking in the Correspondence of Assurbanipal”
 • Hum. kand. Lauri Mäntylälle matka-apurahana 400 euroa Gentin kv. assyriologikongressissa pidettävään esitelmään
 • Hum. kand. Aleksi Sahalalle 1500 euroa kieliteknologian ja assyriologian pro gradu -tutkielmaan ”Akkadin diskontinuatiivisen verbimorfologian jäsentäminen”

2012

 • FM Aino Hätiselle 1000 euroa väitöskirjahankkeeseen ”The Moon God Sîn in Neo-Assyrian Times”
 • M.A. Sanae Itolle 500 euroa väitöskirjahankkeeseen ”Royal Image and Political Thinking in the Correspondence of Assurbanipal”

2011

 • FM Saana Svärdille 500 euroa väitöskirjan kielentarkastusta varten
 • Fil. yo. Aleksi Sahalalle 1000 euroa Assurbanipalin piirtokirjoituksiin pohjautuvan oppikirjan laatimiseen yhteistyössä prof. Jamie Novotnyn kanssa