Opinto-, tutkimus- ja matka-apurahat

Suomen assyriologisen tutkimuksen säätiön apurahat ovat haettavissa helmikuussa 2024.

Apurahoja voivat hakea assyriologian perustutkinto-, sivuaine- tai jatko-opiskelijat ja assyriologian alalta väitelleet tutkijat jatko-opintoihin, jatkokoulutukseen tai työharjoitteluun, tutkimukseen, assyriologista tutkimusta tukevaan ohjelmointiin, tieteellisen artikkelin laatimiseen, väitöskirjan tai muun tieteellisen julkaisun viimeistelyyn ja kielentarkastukseen, museotyöskentelyyn, arkeologiseen kenttätyöhön Lähi-idässä ja osallistumiseen kongressiin tai workshopiin, jossa hakija pitää esitelmän. Apuraha voidaan myöntää myös assyriologista tutkimusta popularisoivan yleistajuisen teoksen laatimiseen tai julkaisemiseen.

Opinto- ja tutkimusapurahat ovat suuruudeltaan 300–1000 euroa, matka-apurahat maksimissaan 500 euroa. Poikkeuksellisesti voidaan myöntää myös suurempia apurahoja. Jaettavissa oleva rahasumma on tänä vuonna 4000 euroa.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Suomen assyriologisen tutkimuksen säätiö sr:lle ja toimitetaan säätiön puheenjohtajalle Simo Parpolalle sähköpostitse (Rauhankatu 3 F 9, 00170 Helsinki, sparpola (at) gmail (piste) com). Hakemuksesta tulee selkeästi ilmetä apurahan käyttötarkoitus ja haettavan apurahan määrä, ja siihen tulee liittää curriculum vitae, joka sisältää tarpeelliset tiedot apurahan maksatusta varten (hakijan nimi, henkilötunnus, oppiarvo, lähiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja pankkitili). Perustutkinto-opiskelijat liittävät mukaan otteen opintorekisteriin kirjatuista opintosuorituksista, jatko-opiskelijat ja tutkijat julkaisuluettelon ja työ- tai tutkimussuunnitelman tiivistelmän.

Hakuaika päättyy torstaina 29.2.2024.

Päätökset myönnetyistä apurahoista tehdään viikon sisällä hakuajan päättymisestä ja niistä tiedotetaan hakijoille maaliskuun 15. päivään mennessä. Apurahan saajan tulee vuoden kuluttua toimittaa säätiölle lyhyt selvitys apurahan käytöstä.

Myönnetyt apurahat 2011–2023