Babylonian peruskurssi 2014–2015

2.9.2014–8.5.2015, ti 12–14 & pe 10–12
Jouni Harjumäki, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ratkaisuja

Apuvälineitä

Korjauksia

 • 16.4. teht. 1 g, merkitys pitäisi olla ’lyödä intensiivisesti’.
 • 16.4. teht. 2 t, pitäisi olla tukīn.
 • 16.4. teht. 4 h, 1. rivin 6. merkin pitäisi olla merkki 48.
 • Merkkilista, merkki 4, GÍR-SAL pitäisi olla GÍR-ZAL.
 • Merkkilista, merkki 171, lisätään arvo SAR = mūšarum ’sar-mitta’ (pinta-alan yksikkö, n. 36m²).
 • Luku 18, teht. 2 b, u pitäisi olla ū.
 • Merkkilista, merkki 89, lisätään arvo ás.

5.5.

Verbimuotopohdintaa.

18.–20. toukokuuta Melammu-symposiumi. Assurin kehrä.

24.4.

Epilogista käsitellyt muodot. Lukekaa tiistaiksi epilogin kappale xlix 98 – l 13.

21.4.

Luimme §§9–13, 16, 17, 19, 20 sekä hieman epilogin alkua. Etsikää ja analysoikaa perjantaiksi epilogista seuraavat asiat:

 • kappale xlvii 9–58 (Rothin kappalejaon mukaan, s. 133): verbimuodot
 • kappale xlvii 59–78: infinitiivirakenteet
 • kappaleet xlviii 3–19 ja xlviii 39–58: prekatiivit

17.4.

Luimme §§3–5 ja 8. Lukaiskaa tiistaiksi §§9–13 ja käyttäkää apuna tätä sanastoa.

13.4.

Luimme §185 ja §194 sekä prologin loppuun. Lukekaa ensi kerraksi §§3–5 (transkriptiosta käännöksen avulla riittää).

10.4.

Luimme prologia eteenpäin ja analysoimme lisää partisiippeja. Katsokaa loput partisiipit ensi kerraksi. Jos ette ole vielä valinneet ja selittäneet jotakin tekstipätkää, tehkää sekin ensi kerralla 30.3. annettujen ohjeiden mukaan.

7.4.

Luimme §§26, 175, 209, 210, 244, 266. Lukekaa ne omatoimisesti Rothia ja muita apuna käyttäen, en lisää tänne transkriptioita ja käännöksiä. Perjantaina katsomme loput prologin partisiipeista.

30.3.

Selatkaa Rothin käännöstä ja valitkaa jokin sopivan lyhyt (n. 10 riviä nuolenpäätekstiä) lakipykälä, jota emme vielä ole lukeneet. Lukekaa kyseinen pykälä nuolenpäistä ja transkriptiosta ja valmistautukaa selittämään sen muodot, merkitys ja konteksti ensi kerralla muille. Lähettäkää minulle tieto valitsemastanne pykälästä viimeistään kaksi tuntia ennen seuraavaa tapaamista.

Lukekaa aina silloin tällöin §§1–25 nuolenpäätekstiä translitteraation kanssa, jotta opitte tunnistamaan merkkejä sellaisina kuin ne tekstissä oikeasti esiintyvät (eikä vain fontista).

27.3.

Kävimme läpi prologissa esiintyviä partisiippeja ja puhuimme kahdesti heikoista verbeistä (tärkeitä verbejä kohdissa b, c, e, g, h ja i, lisätkää sinne elûm-verbin Gt-preesens ītelli). Jatketaan prologin lukemista / partisiippien tutkimista tiistaina tuosta kohdasta, johon jäimme (viimeinen tänään käsitelty partisiippi oli mušāter sivun 78 puolivälissä). Lukekaa tiistaiksi myös pykälät §35, §54, §131 ja §238 – näissä esiintyy kahdesti heikkoja verbejä. Lukekaa nuolenpäät tästä mutta hyödyntäkää tarvittaessa Rothin transkriptiota ja käännöstä. (Nuolenpäätekstissä sic-merkintä tarkoittaa, että merkki on väärä. Päätelkää mitä näissä kohdissa pitäisi lukea.)

Pitkäperjantain takia 3.4. ei ole tapaamista, mutta sitä seuraavana tiistaina 7.4. on. Tiistaina 31.3. ihan normaalisti.

24.3.

Puhuimme partisiipeista. Käykää perjantaiksi läpi Hammurapin lain prologia (Rothin transkriptiosta ja käännöksestä) riveillä i 50 – v 13 (s. 77–80), etsikää tekstistä partisiippeja ja selvittäkää minkä verbin mistä vartalosta ne ovat. Seassa on myös kahdesti heikkojen verbien partisiippeja, puhumme niistä tarkemmin perjantaina.

20.3.

Luimme myös §23 ja §24. Tiistaina §142 ja §143.

13.3.

Luimme §22. Tehkää luvun 18 tehtävistä §109 ja §159 ja palauttakaa ratkaisunne sähköpostitse to 19.3. klo 12 mennessä. Seuraava tapaaminen pe 20.3.

10.3.

Tarkastimme 17. luvun ja jatkoimme lukuun 18. Perjantaiksi tehtävät 1, 2, ja §25.

27.2.

Seuraava tapaaminen on 10.3. Silloin tarkistamme loput tehtävästä 2 sekä tehtävän 4 – ks. päivitetty luku 17.

24.2.

Luku 17. Teimme tehtävän 1 ja aloimme lukea tehtävää 3. Tehkää perjantaiksi 2 a–g. Tenttaan teiltä perjantaina myös D- ja Š-vartaloiden muotoja.

20.2.

Kävimme läpi luvun 16 tehtäviä ja 10.2. lähetetyn tehtävän. Ensi kerraksi tutustukaa Š-vartalon muotoihin ja merkityksiin, puhumme niistä sitten tarkemmin.

3.2.

Päivitetty luku 16. Kävimme läpi osan tehtävistä 1 ja 2 – ratkaisut saatavilla.

Seuraava tapaaminen 17.2. Tänne ilmestyy 10.2. ratkaisut luvun 16 tehtäviin 3 ja 4 h–i sekä uusi tehtävä. Palauttakaa kirjallisesti 17.2. klo 10 mennessä luvun 16 tehtävät 4 a–g sekä 10.2. annettava tehtävä. 17.2. tapaamisessa käydään läpi näiden lisäksi myös luvun 15 loput tehtävät, mutta niitä ei tarvitse palauttaa.

30.1.

Aloimme pohtia johdettuja verbejä. (Saatte päivitetyn ja tehtävillä höystetyn version tiistaina.) Käykää paperin asiat läpi ja muodostakaa sen tietojen avulla sivun 107 taulukon mukaan tiistaiksi D-vartalon infinitiivi, preesens, perfekti, preteriti, imperatiivi ja verbaaliadjektiivi seuraavista verbeistä: balāṭumbârum (II-w), diānum, epēšum, ḫadûm, kânum, maḫāṣum, malûm, nakāsum.

Kuunnelkaapa myös Armas Salosen mesopotamialaista nuorisoa käsittelevä radioesitelmä vuodelta 1963. Reilun 16 minuutin kohdalla luetaan myös eräs tuttu teksti.

27.1.

Tarkastelimme sivulauseita, perjantaina teht. 1. a–g ja myös pieni tentti lukujen 13 ja 14 asioista.

23.1.

Luimme erään adoptiosopimuksen. Ensi kerralla tarkistamme loput 14. luvun tehtävistä.

20.1.

Puhuimme lukusanoista ja aloitimme tehtävää 1. Valmistelkaa perjantaiksi 1. a sekä 2. a–d. Perjantain luento poikkeuksellisesti klo 11.30–13.00 salissa U38 B114, ja tätä ennen samassa paikassa Vitali Bartashin luento sumerilaisista lapsista klo 10.15. Taustatiedoksi muutama sivu päiväyksistä ja mittayksiköistä.

16.1.

Luimme luvun 13 loppuun ja aloimme puhua lukusanoista.

13.1.

Menimme lukuun 13. Käsittelimme 1. tehtävän ja luimme 3. tehtävän rivit a–d. Ensi kerraksi tehkää tehtävä 2. ja etsikää 3. tehtävässä esiintyvät uudet merkit merkkilistasta.

12.12.

Pidimme viimeisen nuolenpäätestin ja kertailimme asioita. Katso korv. tehtävien ratkaisut. Tentti tiistaina.

9.12.

Päivitetty luku 12. Käsittelimme tehtävät 2. a–e, loput katsomme perjantaina. Perjantaina kertaillaan ja tentataan vielä vähän nuolenpäitä.

5.12.

Puhuimme nopeasti luvun 12 asioista. Lukekaa kielioppiasiat ajatuksella ja tehkää tehtävä 1.

2.12.

Pidimme testin. Ensi kerralla tarkistetaan käännöslauseet r–u sekä nuolenpäälauseet e–o. Testipoissaolot korvaavat tehtävät (ks. ohjeet sähköpostista).

28.11.

Käsittelimme loput 11. luvun asiat; ensi kerraksi loput 11. luvun käännöslauseet sekä näistä nuolenpäätehtävistä kohdat a–d. Ensi kerralla myös tenttaan teiltä tämän ja viime viikon asioita, myös nuolenpäitä on osattava. Lisäsin viime viikolla tekemienne tehtävien ratkaisut (ja myös pari lausetta jotka olivat unohtuneet tehtäväpaperista).

25.11.

Heikkoja verbejä kerrattuamme puhuimme prepositioista ja infinitiiveistä (luvut 11.1. ja 11.2.); nyt voitte tehdä tehtävät 1. a–f ja t.

21.11.

Pidimme pienen testin. Tiistaiksi loput 10. luvun tehtävät. Tässä lisä-/kertaustehtäviä, joita ei käsitellä yhteisesti. Voitte tehdä niitä omaan tahtiin, lisään ratkaisut ensi viikolla.

18.11.

Perjantaiksi 3. tehtävästä a–g sekä nuolenpäät i–l. Perjantaina myös pieni testi heikoista verbeistä sekä nuolenpäistä, joilla on kirjoitettu yksittäisiä sanoja ja muuta pientä. Näiden jälkeen savipäivä.

11.11.

Puhuimme alusta ja keskeltä heikoista verbeistä. Ensi viikon tiistaiksi (pe 14.11. luento peruttu) tehtävät 1 ja 2 sekä nuolenpäätehtävät a–h. Keksikää myös yksi tai kaksi babyloniankielistä lausetta translitteraationa. Jos ette pääse ti 18.11. luennolle, lähettäkää lauseet minulle.

7.11.

Pidimme sanakokeen. Ensi kerralla tarkistamme 9. luvun 3. tehtävän kohdat j–m sekä nuolenpäätehtävät.

4.11.

Pidimme nuolenpää- ja verbikokeen. Ensi kerralla sanakoe kaikista tähän asti vastaan tulleista sanoista. Tehkää loput 8. luvun nuolenpäät sekä 9. luvun tehtävä 3. Sanastosta puuttuu meḫrum ’vertainen’. Savipäivä 21.11.

31.10.

Jaoin lukuun 8 liittyvät nuolenpäätehtävät, joista tiistaina tarkistetaan kohdat a–j. Aloimme pohtia heikkoja verbejä. Niiden muotoja tutkaillessa kannattaa tutustua äänteenmuutoksiin. Pureskelkaa heikkoja verbejä 9. luvun tehtävissä 1 ja 2.

Tiistaina tenttaan teiltä nuolenpäämerkkejä (myös 8. luvun), mutta vaihtelun vuoksi pyydän teitä myös piirtämään merkkejä (millä ei kuitenkaan ole vaikutusta arvosanaan). Tenttaan myös verbimuotoja (vahvoja ja heikkoja verbejä), joita on osattava tuottaa.

28.10.

Puhuimme lisää ventiivistä ja suffikseista sekä käsittelimme loput 8. luvusta ja teimme tehtävän 5. Ensi kerraksi tehtävät 1 ja 4. Korvaa 1. tehtävän a- ja c-kohdissa sana ”pelto” sanalla ”jumala”. Luento 31.10. klo 14.

17.10.

Käsittelimme 8. luvun kohdat 8.1.–8.3. ja aloitimme tehtävää 2. Tarkastetaan ensi kerralla, siis 28.10., tehtävät 2 ja 3.

14.10.

Puhuimme lisää statiivista ja tarkastimme tehtävät (ks. ratkaisuja yllä). Ensi kerralla 17.10. ei ole savipäivää, pidämme sen joskus 2. periodissa. Tehkää ensi kerraksi kaikki 7. luvun nuolenpäätehtävät.

3.10.

Jaoin 7. luvun, jonka asiat kävimme läpi. Seuraava kerta on 14.10., jolloin tarkastamme tehtävät 1 ja 2. Nuolenpäitä ei siis tarvitse vielä tehdä. Lähetän maanantaina lisä- ja kertaustehtäviä, jotka myöskin käsittelemme 14.10.

30.9.

Teimme 6. luvun nuolenpäätehtävistä a:n ja e:n, tehkää perjantaiksi loput. Perjantaina myös testi nuolenpäämerkeistä (yksittäisiä merkkejä ja muutama sana merkeillä kirjoitettuna). Seuraavista välineistä voi olla apua:

 • Lataa ja asenna Anki sekä siihen nuolenpääpakka (Ankin aloitusnäkymästä Import File). Harjoittele säännöllisesti!
 • Aleksi Sahala on tehnyt muinaisbabylonian verbimuotoja analysoivan ohjelman, josta voi olla iloa ja hyötyä akkadin opinnoissa. Verbimuodot on silti itsekin osattava.

26.9.

Jaoin muotojen tunnistamista helpottavan monisteen. Teimme luvusta 6 tehtävän 2 kohdat a–h; loput tarkistetaan tiistaina. Tiistaina on myös pieni testi tähänastisista asioista. Testissä on käännös- ja analyysitehtäviä transkriptiolla ja translitteraatiolla. Ei siis nuolenpäitä, niitä tentataan perjantaina.

23.9.

Ensi kerraksi ensimmäisen verbimonisteen nuolenpäätehtävät (teimme a–d tunnilla). Kävimme toisen verbimonisteen asiat läpi, tehkää ensi kerraksi 1. tehtävä.

19.9.

Kävimme juuripaperin tehtävät läpi sekä aloitimme verbien opiskelun. Teimme tehtävät 1 ja 2. Tiistaina puhumme tehtävistä 3 ja 4 ja tarkistamme luvun 3 loput nuolenpäät.

16.9.

Kävimme läpi tehtävän 2 ja nuolenpäätehtävät a–d. Tehkää perjantaiksi nuolenpäätehtävät e–l. Puhuimme myös juuresta – lukekaa moniste läpi ja silmäilkää tehtäviä; katsomme nekin perjantaina. Lisään omistus-monisteen 3. tehtävän ratkaisut piakkoin.

12.9.

Kävimme loput kielioppiasiat 3. luvusta ja tarkastimme tehtävän 1. Tehkää ensi kerraksi tehtävät 2 ja 3.

9.9.

Teimme kaikki nuolenpäätehtävät luvusta 2. Luvusta 3 käsittelimme kohdat 3.1 ja 3.2.1 lukuunottamatta ša-partikkeliin liittyviä asioita. Tehkää kotona sivulta 30 tehtävä 1 loppuun (teimme luennolla a–e); jos tehtävässä esiintyy ša, sen voi ohittaa.

5.9.

Teimme nominitehtävät 2. a–f ja 3. a–f sekä puhuimme nuolenpääkirjoituksen perusperiaatteista. Tehkää ensi kerraksi 2. g–l ja 3. g–l (tehkää myös 4., sitä ei käydä tunnilla läpi mutta lisään oikeat vastaukset tänne) sekä lukekaa ajatuksella monisteen sivut 22–24. Nuolenpäätehtäviä ei tarvitse vielä tehdä.

Kannattaa myös tutustua Knowledge and Power -sivuston savitaulugalleriaan.

2.9.

Käsittelimme fonologia ja kirjoitusjärjestelmä -monisteesta fonologian osuuden. Nominimonisteesta käsittelimme luvun 2.1. ja teimme tehtävän (luvusta 2.5.) 1 kohdat a–g. Pohtikaa perjantaiksi 1. tehtävän kohdat h–u (käsittelemme kulttuurihistorian luennolla).