Säätiö

Helsingin yliopiston assyriologian professorin Simo Parpolan jäätyä 30-vuotisen virkakauden jälkeen eläkkeelle 1.9.2009 assyriologian tulevaisuus tieteenalana Suomessa vaarantui vakavasti, koska yli sata vuotta yliopistossa edustettuna ollutta assyriologian oppituolia ei enää täytetty. Tämän johdosta Parpola päätti keväällä 2009 perustaa Suomessa tehtävää assyriologista tutkimusta tukevan säätiön ja lahjoittaa sen tarvitseman peruspääoman omista varoistaan. Säätiön toiminta oli määrä rahoittaa Suomessa julkaistaviksi hyväksyttyjen assyriologisten käsikirjoitusten tuotoilla, jotka kanavoitaisiin säätiölle ulkomaisen kustantajan kanssa solmittavalla sopimuksella.